Bestuur Kascontrolecommissie
Rob Verwey – Voorzitter
Miriam Wijermars – Penningmeester
Willem Mensink – Secretaris
Olga Appelo – Bestuurslid jeugd
Lennaert Steen
EvenementenTrainingscoördinator
Esmeralda Spek-Hovestad
Arlana van Ommen
Paul Slot
Olga Appelo
WebsitePR
Joël Cox
Rolien Duiven
Arlana van Ommen
Kleding
Monique de Olde